ראשית המעשה

העולה הראשון מרדכי שנהבי נולד ב – 13 באוגוסט , 1900 בעיירה וולוצ ’ יסק , בצד הרוסי של גבול רוסיה ואוסטריה , להוריו דוד וחנה אלפנביין . זמן קצר לאחר הולדתו , עברה המשפחה לעיירה שכנה בגליציה . עד כמה שידוע היו לו שני אחים ואחות , והוא גדל בבית אמיד יחסית ובאווירה יהודית – שורשית וציונית . המידע שלנו על ימי ילדותו מצומצם מאוד , שכן הוא עצמו לא סיפר כמעט מאומה על שנותיו הראשונות , ובמקורות אין פרטים מדויקים על מסלול לימודיו בגיל בית – הספר היסודי . כפי הנראה למד בבית – ספר ממלכתי – פולני , אך אביו דאג לו למורה לעברית , ליטאי במוצאו . שפת ההוראה הרשמית בגליציה הייתה פולנית , כך שהיהודים , ברובם , שלטו בשפה זו , למרות שבבתיהם ובחיי היום – יום דיברו ביידיש , פרט לדור הצעיר שהעדיף לדבר פולנית . שנהבי דיבר היטב פולנית וגרמנית , אך משחר נעוריו היה קנאי לשפה העברית , והעדיף לדבר ולהתכתב עם ידידיו בשפה זו . לפי דבריו הגיע שנהבי ליפו ב – 14 בינואר 1919 עם עוד מספר עולים , ששמונה מהם היו חלוצים מרוסיה , מחוגו של טרומפלדור . מגליציה הגיעו רק הוא וחברו אפרים טרטקובר . הם נבדלו מהרוסים בכך שדיברו עברית...  אל הספר
יד יערי