החולם והמגשים פרקי חייו של מורדכי שנהבי חלק ראשון

פרקי חייו של מורדכי שנהבי חלק ראשון דוד זית / החולם והמגשים דוד זית החולם והמגשים פרקי חייו של מרדכי שנהבי [ חלק ראשון ] יד יערי מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר , גבעת חביבה  אל הספר
יד יערי