סיפור בבואה שני [2] עימות שני השבטים מול משה (במד' לב) ומנהיגות העם מול יהושע (יהו' כב)

בסעיף להלן נבחן תובנה של חשיבה אחרת ( שונה מזו המקובלת בפרשנות ובמחקר ) באמצעות ניתוח השוואתי של שני פרקים מקבילים בתנ " ך . השוואה זו עשויה ללמד , ש " העם " הרחב , יותר מן ה " מנהיג" היחיד והרשמי , הוא הריבון האמיתי , נושא השלטון העיקרי - הוא ראשית והוא אחרית של הכול ומשמש ראיה למעין אנרכיזם דתי . סיפור הבבואה מיוסד על שני סיפורים מקבילים - העימות של שני השבטים , ראובן וגד , מול משה , ערב חצייתם את הירדן ( במד ' לב ) , לעומת סיפור מקביל לכאורה על עימותם עם יהושע באחרית ימיו ולאחר התנחלותם בארץ ( יהו ' כב ) . נבחן סיפורים אלה תחילה בקווי דימיון , ואחר כך בקווי ההיפוך . כזכור , בשני סיפורים מקבילים אלה העלילה דומה - שבטי ראובן , גד וחצי שבט המנשה , שנחלו את עבר הירדן המזרחי , מבקשים להישאר שם , ומתעורר החשש לכאורה , שגבול הירדן יחצוץ ביניהם ויבדיל אותם משאר שבטי העם . א . קווי הדימיון בין שני הסיפורים : אלה נחשפים בארבעת שלביו המרכזיים של העימות , שנוצר בין שני השבטים ובין הנהגת העם : . 1 ביוזמה הראשונית : בשני הסיפורים יוזמים שני השבטים כוונה למהלך בעל משמעות לאומית רחבה ( מול משה ) או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל