4. גדעון השופט, בקבלו את מלכות־שמים, דוחה את מלכות־האדם

ראשון לענייננו בספר שופטים הוא גדעון , שלאחר נצחונו הגדול על המדיינים ( שופ ' ז - ח ) פנו אליו " איש ישראל " וביקשו ממנו : " משל בנו , גם אתה , גם בנך , גם בן בנך , כי הושעתנו מיד מדין " ( שם ח , . ( 22 ותשובתו הידועה של גדעון אליהם הייתה : " לא אמשל אני בכם ולא ימשל בני בכם , ה ' ימשל בכם " ( שם ח , . ( 23 תפיסה זו מקבילה לאנרכיזם החיובי , האידיאי , הטוען , כי שלטון האדם עתיד להשחית את דרכיו כשם שכל כוח אנושי משחית , ובייחוד כוח שלטוני , ובכלל זה גם כוח דתי . דברי גדעון אלה , שהוא מבטא בהם בבהירות ובחריפות את רעיון האנרכיזם הדתי ( או , בלשון מרטין אלה כדי להעניק לו את המשקל הראוי בערך " מסופוטמיה " הנ " ל שכתב באנציקלופדיה מקראית . 89 במחקר הביקורתי רווחת עמדה הטוענת , שהמשא ומתן של גדעון עם " איש ישראל " הוא אנכרוניזם או מעין " תחיבה מאוחרת " של מגמות תיאולוגיות אנטי - מונרכיות , שיסודן לא בתקופת השופטים , אלא הרבה לאחר הופעת המלוכה וכתוצאה של התאכזבות ממנה , כעולה , לדעת עמדה זו , אצל הנביא הושע ( יג , 10 - 1 ) ועוד ( ראו ריכוז העמדות השונות אצל בובר , מלכות שמים , עמ ' . ( 56 - 51 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל