תחום ב: עידן המדבר: מתן תורה במדבר ונדודי הארון בו, כביטוי "אנרכיסטי"