א. "אנרכיזם": ההגדרות הבסיסיות והמשתנות של המושג (הכללי, הפוליטי)

המונח " אנרכיזם " [ an - archeia ] פירושו ביוונית " בלא ארכיאה " - בלא השליט [ הארכון ] ( ולא נגד השליט , כטעותם הנפוצה של רבים ) , ונתון להגדרות שונות . בגלל חוסר - אחידותן של ההגדרות ושל הזרמים הפוליטיים השונים אביא להלן , לפי סדר כרונולוגי של פרסומן , שבע הגדרות שונות הקרובות למונח " אנרכיזם " , שהתבוננות משווה בהן תביא אותנו להגדרה קרובה ככל האפשר . . 1 טיילור : אנציקלופדיה לדת ולאתיקה ( ( 1924 " אנרכיה " היא " השחרור המושלם [ לטובת ] השלטון העצמי , ולא החיצוני , של האדם . זהו היישום הרחב ביותר של הדוקטרינה של לסה פר ( ' ] ( laissez faire תנו לעשות ' , או אי - התערבות ממשלתית בעסקים ] . השלטון [ על האדם ] ... זה משהו שהטבע האנושי אינו אמור להשלים אתו . אילו נשארו אנשים לבדם , הם היו יוצרים לעצמם קבוצות חברתיות של שיתופי - פעולה , שהיו חיות בהרמוניה מושלמת אחת עם רעותה . [ בכל מקרה ] ' אנרכיה ' ( Anarchy ) כתיאוריה [ חיובית , של האדם החופשי ] צריכה להיות נבדלת [ בהגדרתה ] מ ' אנרכיזם ' כתנועה היסטורית [ בעלת קונוטציה שלילית של טרור ואלימות ] " . . 2 פינס : מילון לועזי מורחב ( ( 1955...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל