מקורות

אברמוביץ ' , ד . ( . ( 2004 המלך עירום : גילוי עריות במבט פמיניסטי . תל אביב : בבל . אורבך , ס . ( . ( 1997 לא עוד דיאטה , השמנה מהיבט נשי . תל אביב : מודן . איזיקוביץ , צ ., ולב וייזל , ר . ( . ( 2013 התעללות , הזנחה ואלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל : בין שכיחות לדיווח : אפידמיולוגיה של התעללות בילדים בקרב ילדים בישראל . המרכז לחקר החברה , אוניברסיטת חיפה . אייזנשטדט , מ ., סופר , מ ., ושטיינברג , ע . ( . ( 2010 “ בכלא אני נחה " : אסירות מבעד לחומות . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . איריגארי , ל . ( . ( 2003 מין זה שאינו אחד . תל אביב : רסלינג . אלוני סדובניק , ר . ( . ( 2010 החיים שאחרי המוות : המניפסט הראשון של נפגעות תקיפה מינית בילדות . בתוך : http : // www . alonilaw . com אשור , ד . ( . ( 2006 הקדמה . בתוך : ה ' סיקסו וק ' קלמנט . ( . ( 2006 זה עתה נולדה . תל אביב : רסלינג , עמ ' . 23 - 7 בראונמילר , ס . ( . ( 1980 בניגוד לרצוננו : גברים נשים ואונס . תל אביב : המין השני . גולדשטיין , ע . וכץ טשרני , ג ' . ( . ( 2004 טיפול במשפחות שעברו גילוי עריות . בתוך : צ' זליגמן וז ' סולומון ( ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד