פרק עשירי: טיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת

שינוי המונחים הדיאגנוסטיים והמעבר מהאבחנה “ הפרעות אכילה" לאבחנה “ הפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת " מובילים לדרכי טיפול מותאמות יותר . בעשור האחרון חלה פריחה של חידושים קליניים בשטח הפסיכותרפיה , שכוללת התפתחות של מודלים טיפוליים רבים הנותנים מענה לגילויי הליבה של הפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת . מודל הטיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת הטיפול במטופלים שסובלים מהפרעות לחץ פוסט טראומטיות מורכבות הוא מורכב וצריך להיות פתוח ולאפשר ריבוי של מודלים טיפוליים ( . ( dFor & Courtois , 2009 טווח הסימפטומים הרחב והקומורבידיות האופיינית מחייבים לעיתים עבודה על כמה מטלות טיפוליות ושימוש במגוון של גישות התערבות . הטיפול צריך לשלב מגוון של פרספקטיבות תיאורטיות ושל מודלים קליניים . האתגרים בטיפול בתוצאות של טראומות מורכבות מחייבים יישום יצירתי ורגיש של מושגים קליניים ושל טכניקות טיפול שחייבות להיות תפורות במיוחד עבור הצרכים של כל מטופלת ומטופלת ( , sCourtoi & Ford . ( 2013 חשוב להקפיד על כך שהטיפולים השונים יתקיימו באינטגרציה זה עם זה ולא באופן חד ממדי או בפרגמנטציה , שכן אלה עלולים לשחזר את הפיצול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד