פרק שמיני: טיפול במסגרות מומחיות בפגיעות מיניות

בשנים האחרונות התפתחה בעולם המומחיות בטיפול בשורדות פגיעות מיניות בילדות והחלו לקום מרכזי טיפול מומחים לטיפול בפגיעות מיניות בילדות . מאחר שהפרעות אכילה הן בין הסימפטומים האופייניים לפגיעות מיניות בילדות , חלק מהנשים והנערות שסובלות מהפרעות אכילה מגיעות לטיפול במרכזים מומחים לטיפול בפגיעות מיניות בילדות ולא לטיפול מומחה בהפרעות אכילה . כמה מהמרואיינות במחקר זה היו בטיפול במרכזים מומחים להפרעות אכילה וגם במרכזים מומחים לטיפול בפגיעות מיניות בילדות , ויכולות להשוות בין הטיפולים . מהנרטיבים של המטופלות עלה באופן בולט שהטיפול המומחה בפגיעות מיניות בילדות היה טיפול מיטיב יותר . בפרק זה נסקור את עקרונות הטיפול בפגיעות מיניות בילדות ונבחן את חווית הטיפול של הנשים במסגרות הטיפול בפגיעות מיניות בילדות כפי שהן מתארות אותה . טיפול בפגיעות מיניות בילדות עקרונות הטיפול הם השבת הכוח לנפגעים , הפחתת בידודם , צמצום חוסר הישע שלהם על ידי הגדלת טווח הבחירה הנתון בידיהם , וסתירת הדינאמיקה של השתלטות בגישה אליהם . ג ' ודית לואיס הרמן , 1994 מודלים טיפוליים בטראומות של התעללות מינית בילדות החלו להתפתח מאמצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד