הקדמה

הפרעת האכילה גורמת לכך שככל שמצבך גרוע יותר פחות ופחות מוכנים לטפל בך ... נגה נפגעי התעללות בילדות , כמו נפגעי טראומה אחרים , מאובחנים לעיתים קרובות אבחנה שגויה ומטופלים טיפול שגוי במערכת בריאות הנפש . בשל מספר הסימפטומים הגדול שלהם ומורכבותם , הטיפול בהם פעמים רבות מקוטע ולוקה בחסר . ג ' ודית לואיס הרמן , 1994 שום התערבות הנוטלת מן הנפגע כוח אינה יכולה לעודד את החלמתו ... מטפלים רבים שהוכשרו על פי המודל הרפואי מתקשים לתפוס את העיקרון היסודי הזה וליישמו . ג ' ודית לואיס הרמן , 1994 מתוך המחקר שלי עולה ביקורת משמעותית על דרכי הטיפול הנהוגות במרכזים המומחים להפרעות אכילה בהקשר של טיפול בנפגעות פגיעה מינית בילדות . ביקורת זו נסבה בעיקר על ההתעלמות הרווחת מן ההיסטוריה הטראומטית של הנשים , שבאה לידי ביטוי הן בדיאגנוזות המתייגות והן בדרכי הטיפול שאינן מותאמות , ולעיתים ממש מנוגדות , לטיפול בנשים שעברו טראומות מורכבות בילדותן . קולן של הנשים בהקשר זה היה צלול וברור , והפתיע ביכולות שלהן לזהות במדויק את המרכיבים בטיפול שאינם מיטיבים איתן , אלה שמשחזרים מרכיבים של הפגיעות שעברו , כמו גם ביכולתן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד