חלק ראשון הפרעות אכילה, פגיעות מיניות בילדות והקשר ביניהן

הקדמה 72 פרק ראשון : הפרעות אכילה 13 הגדרות של הפרעות אכילה 23 ההיסטוריה של הפרעות האכילה 63 אטיולוגיה של הפרעות אכילה 83 הפרעות אכילה ומגדר 93 כרוניקה של הפרעות האכילה – להקשיב לקולן של הנשים 24 פרק שני : פגיעות מיניות בילדות : מכישוף והיסטריה ועד הפרעת דחק פוסט טראומטית מורכבת 35 התמונה הקלינית של פגיעה מינית בילדות 55 מבט היסטורי על התעללות מינית בילדות 85 כרוניקה של פגיעות מיניות בילדות 36 פרק שלישי : הקשר בין פגיעות מיניות בילדות והפרעות אכילה : מבט אל הספרות המקצועית 17 שיעורי הקשר בין פגיעות בילדות והפרעות אכילה — מחקר והערכות קליניות 17 הסברים תיאורטיים וקליניים לקשר — סקירת הספרות המקצועית 47 פרק רביעי : נשים מדברות על הקשר בין פגיעות מיניות בילדות להפרעות אכילה 77 נשים מדברות על הקשר 18 האם יש קשר בין הפגיעה המינית להפרעות האכילה ? 38 הפרעות האכילה כ " שפה מוסווית של סודות נוראים שאין להביעם במילים " 88 הפרעות האכילה כביטוי של האשמה עצמית , הרס עצמי ופגיעה עצמית 59 הפרעות האכילה כאילוזיה של השבת השליטה 010 הפרעת האכילה כדרך ל " ריפוי עצמי " של נזקי הפגיעה המינית 510 אוכל , אכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד