מבוא

למרבה האירוניה , למרות העובדה שאנשים עם הפרעת לחץ 4 פוסט טראומטית מורכבת מהווים את חלק הארי של המטופלים במרכזים לבריאות הנפש , הם נשארים חסרי שם וחסרי בית ... הטיפול באנשים שעברו טראומות כרוניות עדיין מוצא את עצמו בשוליים ... החוכמה הקלינית העמוקה שנובעת מחשיפה אינטימית לאנשים שעברו טראומות כרוניות היא עדיין אנקדוטלית בעיקרה ומועברת בפגישות הדרכה , בכנסים קטנים ובדיונים לא פורמליים בין קולגות . B lesse nva rde Kolk , 0092 כל ניסיון להפריד בין המכניזם ההסתגלותי של הקורבנות ובין הטראומה שגרמה לו מייצר את הסכנה של פתולוגיזציה של הקורבנות וכולא אותם במעגלים של טראומה חוזרת , דה - קונטקסטואליזציה ושליטה . ( ההדגשה שלי ) H yarve L . Schwartz , 0002 ספר זה מתבסס על מחקר נרטיבי שתיעד את הדרכים הרבות , המגוונות והמורכבות שבהן קשורות הפגיעות המיניות בילדות להפרעות האכילה השונות , ואת הטיפולים שעברו הנשים בהפרעות האכילה שלהן . מסיפורי הנשים שרואיינו עלתה תמונה נוקבת המתווה את מהות הקשרים בין הפגיעות המיניות בילדות לבין הפרעות האכילה וזורה אור על הקשר בין פגיעות מיניות בילדות , הפרעות אכילה והפרעו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד