תוכן העניינים

פתח דבר 7 תודות 71 מבוא 91 חלק ראשון : הפרעות אכילה , פגיעות מיניות בילדות והקשר ביניהן הקדמה 72 פרק ראשון : הפרעות אכילה 31 פרק שני : פגיעות מיניות בילדות : מכישוף והיסטריה ועד הפרעת דחק פוסט טראומטית מורכבת 53 פרק שלישי : הקשר בין פגיעות מיניות בילדות והפרעות אכילה : מבט אל הספרות המקצועית 17 פרק רביעי : נשים מדברות על הקשר בין פגיעות מיניות בילדות להפרעות אכילה 77 פרק חמישי : הפרעות האכילה בשירות הדיסוציאציה 111 פרק שישי : הגוף ש ( נ ) בגד – הפרעות אכילה כקריאת תגר על הגוף הנשי , על מין ומיניות 148 חלק שני : טיפול בהפרעות אכילה ובפגיעה מינית בילדות – תמונת מצב הקדמה 118 פרק שביעי : הטיפול בתחום הפרעות אכילה 183 פרק שמיני : טיפול במסגרות מומחיות בפגיעות מיניות 249 חלק שלישי : דיאגנוזה חדשה וטיפול מותאם הקדמה 726 פרק תשיעי : נשים , " שיגעון " ודיאגנוזה חדשה 271 פרק עשירי : טיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת 289 פרק אחת עשרה : הפרעות אכילה , פוסט טראומה מורכבת וטיפול מותאם 316 אחרית דבר 732 נספח : הסיפור של שחר 331 מקורות 835 מוקדש לנכדותי אלמה ודניאלה שנולדו במהלך כתיבת הספר בתקווה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד