רשימת המקורות

אייזנשטדט , שמואל נח , . 1967 החברה הישראלית : רקע , התפתחות ובעיות , ירושלים : מאגנס . אייל , גיל , . 2005 הסרת הקסם מן המזרח : תולדות המזרחנות בעידן המזרחיות , ירושלים ותל אביב : מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד . אילון , עמוס , . 1975 הרצל , תל אביב : עם עובד . איפרגן , שמעון , . 2010 " עיר בקריסה " , מעריב , . 6 . 5 . 2010 אכסלרד , גורית , . 1964 כובע טמבל בג ' ונגל , תל אביב : עם עובד . אלמוג , עוז , . 1997 הצבר : דיוקן , תל אביב : עם עובד . אמיר , אהרן ( עורך ) , . 1963 סיפורים אפריקאיים בני זמננו , תל אביב : עם הספר . אמנה בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות , . 1966 " אמנה בין לאומית בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות ( , " ( 1966 אמנסטי אינטרנשיונל , סניף ישראל , http : // www . amnesty . org . il / ? Category ID = 246 & Article ID = 133 ( אוחזר ב . ( 3 . 3 . 14 אמנות אפריקה , . 0196 קטלוג התערוכה " אמנות אפריקה " , תל אביב : מוזיאון תל אביב . אמנת הפליטים , . 1951 " אמנה בדבר מעמדם של פליטים ( , " ( 1951 אמנסטי אינטרנשיונל , סניף ישראל , http : // www . amnesty ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד