איור :27 "אפריקה לא כאן", מתוך הפגנה נגד מבקשי מקלט (מקור: ynet)