סוף דבר ׀ כאן לא אפריקה?

" כאן לא אפריקה " הוא ביטוי שגור שנועד למקם את ישראל בצד המערבי , המתקדם והלבן במפה הגיאופוליטית והקוגניטיבית של העולם . " כאן לא אפריקה " מתמצת את הגיאוגרפיה המוסרית של ישראל : כאן ישראל ושם אפריקה . לא בכדיהמרחב בין " כאן " ל " אפריקה " מסומן בביטוי זה במילת השלילה " לא " , שכן היא מייצגת את הגבול בינינו לבין התשליל שלנו - השחור הנחשל . מן הסקירה הגנאלוגית בספר עולה משמעותה של ההתבוננות במרחב זה ובזמן הישראלי דרך " אפריקה " בימינו , והיא עולה בשלושה יסודות גיאופוליטיים מרכזיים וביחסי הגומלין ביניהם : גבול , טריטוריה וזהות - התשתית החומרית והסמלית של המפעל הלאומי . הגבול הגיאופוליטי ותחזוקתו הם עיקרון חשוב - גם אם לא יחיד - בהלבנתה של ישראל במפה הגיאופוליטית . לצד תהליך זה התרחש במדינה בשנות . 1 ראו לדוגמה את דברי לאה רבין ואהוד ברק בפתיח למאמרו של איתן בר יוסף ( , ( 113 , 2002 וכן גלבוע . 2010 . 2 אטיין בליבר כותב שגבולות הם פרקטיקות של שליטה וארגון בכל מקום ( . ( Balibar 2004 החמישים והשישים תהליך של קולוניזציה פנימית , שבאמצעותו ניסו לייהד ולהלבין את המרחב הישראלי המתהווה ואגב כך נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד