פרק שישי ׀ החזרה לאפריקה

פעילות מש " בית [ של המחלקה לשיתוף פעולה בין לאומי ] בהיקף הולם דרושה כי זאת ההזדמנות של מדינת ישראל להעניק מכשרוננו ומנסיוננו למדינות המתפתחות . פעילות זו מתייחסת ליעדים ברורים של מדיניות החוץ של מדינת ישראל וגורמת לקבלת תשואות מדיניות חשובות . היא יוצרת הזדמנויות עסקיות כדאיות לחברות ישראליות ולייצוא הישראלי ומעמידה את ישראל בשורה אחת עם המפותחות שבמדינות העולם , הרואות חובה לעצמן להתייחס לבעיות ולנושאים חיוניים וקיומיים של המדינות המתפתחות . אין שום הבדל אם את מכניסה למכולה תחתונים או רובים , זה בדיוק אותו דבר , לא מרתיע אותי כלום ולא משנה לי אם המוצר הוא כזה או אחר , אני לא פוחדת משום דבר , אנחנו לא היינו שחקן מרכזי במשחק . זה בכלל נושא של אנתרופולוגיה , סוציולוגיה ומדע המדינה . בפרקים הקודמים נותחו מנגנוני הייצור של הגיאוגרפיה המוכחשת - תפיסה שעל פיה מדינת ישראל נמצאת רק במזרח התיכון , ואינה נושקת גם לאפריקה . להכחשה זו פנים רבות , ומעצבים אותן נשאים וסוכנים - קובעי מדיניות , מומחים מקצועיים , סוחרים ואנשי עסקים . כפי שהראיתי , לעתים אפריקה היא אתר לפעילות מדינית גיאואסטרטגית המחי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד