איור :25 בתי עסק בניהול מבקשי מקלט ברחוב נווה שאנן (צילום: חיים יעקובי)