איור :17 חזית שיכון בנתיבות, .1.3.1971 צילום: משה מילנר (מקור: לשכת העיתונות הממשלתית D259-114)