א. נהלל צפון־אפריקנית

כמעט עשרים שנה לא הייתי בבית שמש . מן הביקור האחרון זכרתי שורות של בתי עמידר דלים [ ... ] קצת בתי אבן וקצת בתי בלוקים על עמודי בטון אשר המתכנן לא יכול היה לסבול את השיפוע וביקש לבנותם כאילו כאן מישור [ ... ] באשמת המרחקים הגדולים שהניח המתכנן בין בית משותף לבית משותף ניכרת הדלות הרבה [ ... ] המגרשים המוזנחים האלה אולי הם נועדו בדמיונו של המתכנן להיות משקי עזר , מטעים קטנים [ ... ] נהלל צפון אפריקנית בין טרשי יהודה ? מה ידע המתכנן ומה רצה לדעת על חייהם ומנהגם של העולים החדשים ? האם הכיר את התושבים ? ואם הכיר האם היה שותף למוסכמה השלטת [ ... ] כי יש לשנות את האנשים האלה מייד - ולשנות לחלוטין ולשנות בכל תוקף ? ( עוז . ( 26 – 24 , 1983 טענה מקובלת בנוגע לעיצוב המרחב בישראל היא שבעיצוב המרחב הציוני ניתן לראות תפיסה השוללת את המזרח , את הבורגנות ואת הגלות ( נצן שיפטן . ( 2000 אלא שבתבנית רעיונית זו חלק ניכר מהדיון בזיכרון ובעיצוב המרחב מתמקד בתהליכי מחיקת הנוף הפלסטיני תוך שימוש בדימוי היליד הנחשל , ולמעשה מתעלם מהיווצרותו של מרחב של יהודים מארצות האסלאם . התעלמות זו מבטאת " פחד מערביות " ( ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד