א. אפריקה מתעוררת

רבות נכתב על הבניית תפיסות היסוד של הלאומיות המודרנית באמצעות ספרי לימוד ותוכניות לימודים ( גלנר ; 4199 אנדרסון . ( 9199 סוגיה מרכזית בהקשר זה היא הבניית זיקת הפרט והקולקטיב הלאומי לטריטוריה הלאומית , בתהליך המכונה " סוציאליזציה מרחבית " ( . ( Passi 1996 ; Taylor 1999 במחקר על לאומיות , זהות וטריטוריה רווחת הטענה שככל שקבוצה מחזיקה בטריטוריה זמן רב יותר וקושרת אליה נרטיבים רבים יותר , מתהפכות היוצרות ולבסוף לא הקבוצה היא שמגדירה את הטריטוריה אלא הטריטוריה היא שמגדירה את הקבוצה ( . ( Herb 1999 מדינת הלאום מנסה לסמן את הטריטוריה שלה לא רק בגבול קרטוגרפי אלא גם בגבול תרבותי . במתח שבין סוגי גבולות אלו מתהווים יחסי גומלין ומאבקים על הגמוניה פוליטית ותרבותית , והמדינה מנסה להשיג בהם עליונות ולמשטר את זהותם של החיים בתחומה ( קמפ . ( 17 , 2000 ללימודי הגיאוגרפיה חשיבות רבה בהקניית תפיסות לאומיות טריטוריאליות , שהרי התמקדותם חורגת מגבולות הטריטוריה הלאומית אל מדינות אחרות וכך הם מחזקים את המובחנות הלאומית . למעשה לימודי הגיאוגרפיה מאפשרים לבחון את עבודת הגבול לא רק ביחס למדינות השכנות המוצגות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד