איור :12 תוכנית המתאר של אבידג'ן (מודל) (מקור: ארכיון אדריכלות ישראל, באדיבות חברת כיכר הרצל, תל אביב)