איור :11 מלון איבואר, פנים (מקור: ארכיון אדריכלות ישראל, באדיבות חברת כיכר הרצל, תל אביב)