איור :10 מתחם מלון איבואר, מבט כללי (מקור: ארכיון אדריכלות ישראל, באדיבות חברת כיכר הרצל, תל אביב)