איור :8 מבנה משרד החוץ באדיס אבבה (מקור: ארכיון אדריכלות ישראל)