איור :6 אדריכל זלמן ענב ושותפו מייקל טדרוס (מקור: National Geographic, Ethiopian Adventure, April 1965)