ג. "האקלים קובע את הצורה" (Form Follows Climate)

לפיתוח ולתכנון השפעה עמוקה על מצב המבנה הנוכחי של החברה שלנו : עניין זה נכון במיוחד עבור מדינות מתפתחות , אשר מהוות את רוב העולם היום [ ... ] כל פעולת פיתוח או בנייה דורשת תכנית מתאר כוללת משלב התכנון הראשוני דרך שלב של הבנייה עד לשלב הפיתוח העתידי . במילים אלו פתח האדריכל אריה שרון , חניך אסכולת הבאוהאוס , את הרצאתו בכנס הבריאות שנערך בניו יורק בדצמבר . 7195 לכאורה זו המלצה מקצועית טכנוקרטית של אדריכל מן המובילים בישראל בעשורים הראשונים להקמתה , אך ניתן לראות בה גם חלק מיישום " מעבדת המודרניות " ( Stoler 1995 , 5 ) של מפעל ההתיישבות בישראל , אשר בדומה למפעלי חברות מתיישבים אחרים היה תוצר של " ניסויים חדשים במרחב " ( . ( Porter 2010 , 43 הצלחת הניסוי המרחבי בישראל סללה את הדרך לפעילותו של אריה שרון באפריקה , שכן בעקבות הצלחתה של תוכנית שרון , שהייתה האחראית לגיאוגרפיה היישובית החדשה של ישראל שלאחר , 8194 חלק ממדינות אפריקה העצמאיות ביקשו לאמץ להן את המודל הטריטוריאלי הזה . נוסף על כך , מבחינה סוציולוגית פוליטית נראה כי המוניטין המקצועי שיצא לאריה שרון בשדה האדריכלות הבין לאומי , ובייח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד