איור :3 צוות חווה שיתופית בגאנה עם הנציגים הישראלים (מקור: גנזך המדינה, טס 3085)