ב. חלוציות ופיתוח מישראל לאפריקה

הפיתוח של ישראל היה מהיר ( ערים נבנו תוך שלוש שנים בלבד ) [ ... ] הודות לתוכנית האב [ תוכנית שרון ] שהותאמה לתנאים ההיסטוריים והפוליטיים של מדינה זו [ ישראל ] ( דייוויד דאקו , נשיא הקהילה המרכז אפריקנית , יוני . ( 1962 דבריו של נשיא הקהילה המרכז אפריקנית ממחישים את התפעמותם של האפריקנים ממיזם הפיתוח הישראלי . גם מדינות אחרות בעולם יזמו מפעלי פיתוח המבוססים על הנדסה חברתית ( , ( Appadurai 1996 אך בישראל הובילה המודרניות את משמעותו הלאומית של עיצוב המרחב . עניין זה נגזר מהתוכנית הארצית המקיפה לפיתוח מרחבי בישראל שערך בראשית שנות החמישים אריה שרון , הממונה על אגף התכנון במשרד ראש הממשלה . התוכנית - "תכנון פיזי בישראל " - הגדירה שלושה ממדים לעיצוב המרחב : הארץ , העם והזמן , ועליה הושתתה הגיאוגרפיה החדשה של ישראל , שהחליפה את הערים והכפרים הפלסטיניים . לתבנית גיאו מוסרית זו נוצקו תכנים מודרניסטיים שסייעו במימוש החזון הממלכתי . " קיבוץ גלויות מגוון זה " , לדברי שרון , אמור " ללבוש צורה אחידה רק על רקע של תנאים פיזיים , חברתיים וכלכליים נוחים ומעודדים " . ברוח פרויקט המודרניות , תנאים אלו אמו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד