א. כי מציון תצא תורה

אנו עומדים על סף תקופה בתולדות אדם , שלא היתה כמוה בכל ההיסטוריה האנושית . אומות שהיו כפופות עשרות ומאות שנים לשלטון זר [ ... ] פורקות מעליהן עול זרים ועומדות ברשות עצמן [ ... ] ובאותו זמן גדלה והולכת התלות ההדדית שבין עמים , תלות בין עמים קטנים וחלשים ובין מעצמות אדירות וחזקות . אין כמעט אומה בעולם - ואפילו גדולה , מפותחת , עשירה ורבת כוח ביותר - שאינה זקוקה לעמים אחרים ואינה תלויה בשותפותם ובתמיכתם ( דברי ראש הממשלה דוד בן גוריון בפתח שנתון הממשלה תשכ " א , . 1961 ראו בן גוריון . ( 1961 ישראל הופכת ליעד עלייה לרגל עבור עמים אפריקנים המבקשים השראה כיצד לבנות את ארצותיהם . ישראל הפכה דוגמה לבניינה של חברה חדשה של 20 מיליון אפריקנים ( דברי מובידו קאטו , נשיא רפובליקת מאלי , . ( MFA 1961 בשנים הראשונות להקמתה ביקשה מדינת ישראל להיות ניטרלית ככל האפשר במאבק הבין גושי בזירה הבין לאומית . גישה זו נבעה במישור הפרגמטי מההנחה שאי התערבות בסוגיות גיאופוליטיות מרוחקות תיטיב עם המדינה ( שרפמן , ( 15 , 9199 ובמישור האידיאולוגי והאוטופי מהשאיפה למצב את ישראל כמדינה החפצה בשלום עולמי ( . ( Decalo 19...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד