פרק ראשון ׀ העשור של אפריקה

ב 6 במאי , 3196 בפתיחת מושב האביב של הכנסת , ייחד ראש הממשלה דוד בן גוריון חלק ניכר מנאומו למקומה של ישראל ולתפקידה בקרב המדינות המתפתחות : כך נהפכה ישראל הקטנה והדלה בשנים האחרונות לבית ספר לאלפי צעירים מארצות אסיה ואפריקה ואגן הים התיכון [ ... ] מדריכים ישראליים פועלים בהצלחה בעשרות מדינות של שלוש היבשות . אין לישראל כוח האדם , העושר ואולי גם לא מלוא הידע של ארצות הברית , ארצות אירופה המערבית והמזרחית . אולם בנסיונה וברוחה החלוצית בשדה החינוך , הפיתוח , היצירה החברתית , הבריאות - אין היא נופלת משום ארץ ואומה בעולם , ומאות ואלפים צעירים משלושים ושש ארצות באפריקה , מארבע עשרה ארצות באסיה [ ... ] ובזמן האחרון מעשרים ארצות מאמריקה הלטינית ומאיי הים הקאריבי , וכן מחמש ארצות באגן הים התיכון [ ... ] הגיעו לישראל ללמוד דרכי ההתיישבות העובדת , תנועת הפועלים , חינוך נוער בנח " ל ובגדנ " ע , חינוך מקצועי וקואופרציה , וגם ענפי מדע שונים [ ... ] ושמונה מאות ותשעה מומחים ישראליים פועלים בארצות אסיה , אפריקה , ואמריקה הלטינית . וישראל מכירה שגורלה משולב בגורל האנושות כולה , ושלומה מותנה בשלום העול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד