ה. מבנה הספר

לאחר דחיית תוכנית אוגנדה נראה כי הציונות לא תבקש עוד לעם היהודי טריטוריות שיינתנו לה כנדבה , ובייחוד לא טריטוריות ריקות באפריקה . יותר משהייתה מזרח אפריקה תוכנית של ממש , היא הייתה צומת של רעיונות וזהות ( בר יוסף - ( 3201 מפגש שיחזור על עצמו שוב ושוב לאחר הקמת המדינה , כפי שאני מראה בפרק הראשון , המתמקד במעורבותה של ישראל באפריקה בשנים . 1973 – 6195 בתקופה זו היו שותפויות רבות בין ישראל למדינות אפריקה , בעיקר על רקע ביטחוני : ישראל מכרה להן נשק וציוד צבאי אחר ואימנה והכשירה את חייליהן , ואף סייעה להן בהקמת תשתית מודיעין כחלק מהמאבק הבין גושי באותן שנים . נושאים אלו נדונו לא מעט במחקר , אך אני מבקש להציע נקודת מבט החורגת מההסבר המתמקד בהיגיון שביסוד מעורבותה של ישראל באפריקה , קרי כאמצעי לתקוע טריז בין מדינות אפריקה לעולם הערבי . מן הזווית שאני מציע , פרויקט ההתיישבות הישראלי במופעיו באפריקה מצביע על הפיכתה של אפריקה למעבדה לאישוש הפרקטיקה המרחבית הקולוניאלית , שעסקה בניסוח רעיונות של ניהול אוכלוסייה ועיצוב המרחב . כמו כן פרק זה יחשוף את אחד מנושאי השיח המרכזיים למעורבותה של ישראל באפרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד