איור :2 שיעור תפירה "מחזור ד", לסוטו, 12.4.1972 (מקור: גנזך המדינה טס 3083)