איור :1 שיעור תפירה לבנות עליית הנוער בקיבוץ גינוסר (מקור: ארכיון פרטי)