ג. תוכנית אוגנדה

אפריקה נוכחת בישראל , בהיסטוריה ובגיאוגרפיה , בין השאר בזכות תוכנית אוגנדה - התוכנית להקמת קולוניה יהודית במזרח אפריקה ונקודת מפגש מוכרת בין הציונות ל " אפריקה " . התוכנית , המכונה גם " הצעת מזרח אפריקה " , הפכה את אפריקה לאפשרות שלא מומשה , לארץ הלא מובטחת - תחילה מבחינה טריטוריאלית , ולאחר מכן באופן סמלי כחלופה שלא תעלה על הדעת . כיום רוב העוסקים בחקר הציונות מסכימים כי פולמוס אוגנדה נסב על סוגיות הרות גורל וחשף את מאבקי הכוח בתנועה הציונית בין הדמויות החשובות בה ; אך יש תמימות דעים גם שתוכנית מזרח אפריקה לא הייתה אלא קלף מיקוח טקטי ( פרידמן , ( 4199 מקום מפלט זמני שהרצל ביקש לשריין ( אילון , ( 1975 או עוד נדבך במאמציו הדיפלומטיים להשיג לגיטימציה לרעיון הלאומיות היהודית ( ביין . ( 6197 הצעת מזרח אפריקה בניסוחו של צ ' מברליין היא נדבך משמעותי בהבניית הגיאוגרפיה המוסרית של " ציון באפריקה " . זו גיאוגרפיה שנשענה על חשיבה קולוניאלית , על מיון גזעי ועל בינריות תרבותית . כל אלה שייכו את היהודים לעמי אירופה , ולכן התיישבותם באפריקה נתפסה ככזו שעשויה לסייע להשתלטות האדם הלבן על היבשת . גם בד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד