כאן לא אפריקה גבולות, טריטוריה, זהות

חיים יעקובי סדרת הקשרי עיון וביקורת כאן לא אפריקה גבולות , טריטוריה , זהות חיים יעקובי סדרת הקשרי עיון וביקורת כאן לא אפריקה גבולות , טריטוריה , זהות חיים יעקובי מכון ון ליר בירושלים ׀ הוצאת הקיבוץ המאוחד This is no Africa Boundaries , Territory , Identity Haim iYacob  אל הספר
הקיבוץ המאוחד