ביבליוגרפיה

אילן אבישר , ' אמנות הסרט : הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי ' , , 1995 האוניברסיטה הפתוחה . הנרי אונגר , ' קולנוע ופילוסופיה ' , , 1991 דביר . נתן אלתרמן , ' שירים שמכבר ' , , 1972 הקיבוץ המאוחד . אריסטו , ' פואטיקה ' , 330 לפנה ' ס / , 1977 הקיבוץ המאוחד . אינגמר ברגמן , ' לטרנה מאגיקה ' , , 1987 עם עובד . עמר ברטוב , ' היהודי בקולנוע : מהגולם לאל תגעו לי בשואה ' , , 2008 עם עובד וספריית ספיר . איתן גרין ( עורך ) , ' בימאים ואנשי קולנוע על הקולנוע ' , , 1987 עם עובד . ירון זליכה , ' הגווארדיה השחורה ' , , 2008 כנרת זמורה ביתן . ירון זליכה , ' שינוי בהרגלי הצריכה : המדריך ליעילות כלכלית ולצדק חברתי בישראל ' , , 2011 הקריה האקדמית אונו והקיבוץ המאוחד . פרנסואה טריפו , ' היצ ' קוק ' , , 1967 בבל והאוזן השלישית ( מהדורה עברית יצאה לאור בשנת 2004 ) פרנסואה טריפו , ' הסרטים בחיי ' , , 1975 מסדה . אברהם ב . יהושע , ' אחיזת מולדת ' , , 2008 הקיבוץ המאוחד . רגינה יערי , ' קולנוע לראות ולהבין ' , , 1998 הוצאת ירון גולן . רגינה יערי , ' התבוננות באמנות הקולנוע ' , , 1992 הוצאת ירון גולן . ענר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד