סכנת השחתתו של מנהיג האדם השלישי, 1949

מצפן חדש , המסביר את עיסוקו בסחר בתרופות מזויפות המביאות למות חפים מפשע , ובציטוט חופשי : איטליה תחת שלטון משפחת בורג ' ה חייתה תחת טרור , פחד ואלימות שתוצאתם מיכלאנג ' לו , ליאונרדו והרנסנס , ואילו שווייץ חוותה חמש מאות שנים של דמוקרטיה וניטרליות ומה יצא מכך לעולם ? שעון הקוקייה ... מה מאפיין את האנשים הצומחים למנהיגות ? יזמות ונטייה לקחת סיכון למעלה מן הממוצע החברתי . ברם , בעולם שבו הפיתויים גדולים והערכים נדחקים לשוליים , אומרים לנו ריד , ולס וגרין , עלולים מנהיגים פוטנציאלים לבחור ולהנהיג דווקא ארגונים מושחתים . ואכן , ( 1991 ) iJankowsk הראה כי בסביבה שבה פעילות בלתי חוקית עלולה לייצר רווחים גבוהים , עלולים צעירים בעלי פוטנציאל למנהיגות או ליזמות להתפתות וללכת באפיקים לא חוקיים . בסביבה כזו גם סכנת השחתתם של מנהיגים היא סכנה אמיתית וקיימת , ויפה לעניין זה ציטוט דברי החוכמה של הלורד אקטון , שהובאו לעיל . על אחת כמה וכמה לענייננו כאשר מדינת ישראל רשמה , למרבה הצער , שיאים מערביים חדשים ברמת השחיתות של הממשל הציבורי , כך שביחס אליה אין צורך להרחיק לכת עד אמרותיו של הלורד אקטון . קרו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד