על סולידריות חברתית בישראל 'אור מן ההפקר', 1973

נסים דיין נסים דיין , בימאי ישראלי , פרשן , מבקר ומרצה לקולנוע מהאהובים והמבריקים בישראל ביים את סרטו הראשון , ' אור מן ההפקר' ( , ( 1973 בהיותו בן עשרים ושש בלבד . לכידות התסריט , רוחו של היוצר השורה על כל מרכיבי הסרט , המשחק המושלם של שחקנים חובבים שניכרת בו הדרכתו המיומנת והמקצועית של הבימאי , כמו גם הטכניקה הניאו ריאליסטית , הצילום המפליא לבטא את מסריו של הסרט , הבחירה המושלמת באתר הצילומים וכל כיוצא באלה – מדהימים , בעיקר אם זוכרים שמדובר בסרטו הראשון של בחור כה צעיר . ואולם , מעבר ליכולת המקצועית הבלתי רגילה ולשאר הרוח השורה על הסרט , שמורה לסרט גם החשיבות של היותו חלוץ בעשייה הקולנועית בישראל , מהיבטים מסוימים , עד עצם היום הזה . יצוין כי בשנים אלה הוצג העוני ( של המגזר ' הספרדי ' בעיקר ) בישראל - אם בכלל - באופן מבדח , נלעג ומתנשא . מחד גיסא , אופן ההצגה משמש להצדקת העוני . במסגרת זו , מצבן המנטלי של הדמויות מוצג כגובל בפיגור ומכאן גם קלסתרן התרבותי ולכן אך טבעי שיהיו עניים . מכאן קצרה הדרך למסקנה כי אולי הם בכלל האחראים לעונים . מאידך גיסא , הלעג מסיט ומנטרל את התגובה הרגשית ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד