מאובנים, חלק ב' קאסקי (מאובנים), 1974

מאסקי קוביאשי אחד הסרטים הקרובים ללבי הוא ' קאסקי ' ( מאובנים ) של מסאקי קוביאשי . הסרט דן בימיו האחרונים של איש עסקים יפני אמיד שבמהלך מסע לאירופה נודע לו כי לקה במחלה אנושה . במהלך אשפוזו , בעודו נתון ספק בהזיות ספק בחלומות , הוא עובר מסע לתוך נפשו , בלוויית דמות מלאך נשית , פרי דמיונו , כמוה כאחות קטנה , במזמור הפתיחה של תפילת ראש השנה , בתחילת הימים הנוראים . " אחות קטנה תפילותיה עורכה ועונה תהילותיה , אל נא רפא נא למחלותיה " . שמו של הסרט , ' מאובנים ' , מעיד על מצבו הנפשי של איש העסקים המבוגר , וזו כמובן רק מטפורה . אם תרצו מטפורה ליחיד , לחברה , ולמערכת כולה . לפנינו מאובן החי כאדם צעיר ואטום ובעקבות מחלתו יוצאת נפשו לרגע , משתחררת מהגוף , ומתבוננת מהחוץ פנימה . המראה אכן קשה . כל חייו של המאובן מוקדשים לעצמו ולצרכיו הקטנים והפתטיים , מבלי להביט החוצה ומבלי שסביבתו תוכל להשקיף אל תוכו או למצוא בו ערך כלשהו . מאובן הלכוד בתוך מערכת תרבותית מעוותת , נוקשה , לא שקופה ונטולת גמישות , שתעשה הכול כדי לשמר את עצמה - כמו וירוס . והוא ? רץ אץ וימיו כלים וסביבתו הולכת ונובלת בהזנחה פושעת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד