העדר הקונפורמיסט, 1970

יופייה המדהים של סנדה ומצוקתה הטרגית יכולים היו לעורר אפילו לב של אבן , בשעה שחבורת הרוצחים מתקרבת לעברה . אולם לבו של הקונפורמיסט אכזר אף יותר , או נכון יותר לומר שהוא אינו קיים עוד - דימוי למחיקת זהותו של הקונפורמיסט . אדם זה איבד את אנושיותו , איבד את קיומו כאדם עצמאי , למעשה איבד את חייו והוא משול למת מהלך . אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב ... והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול . ( תהילים , פרק א , פסוקים א , ג ) . הפכפכנותם של הקונפורמיסטים מומחשת אף היא בכמה אמצעים . ראשית , הקונפורמיסט עצמו אינו משתתף , כאמור , במעשה הרצח אלא רק מאפשר את קיומו . בניגוד לתכנון המקורי , לפיו אמור היה לצאת מרכבו ולרצוח את הפרופסור ביריית אקדח , הוא לא יוצא מן הרכב ולכן נאלצים הפשיסטים להפעיל את תוכנית ב ' שלהם : רצח באמצעות קבוצת גיבוי , שמשתמע ממנו ביטוי ברור לרצונו של הקונפורמיסט לשמור על האופציה של חזרה והצטרפות לקבוצת המיעוט , אם זו תהפוך לקבוצה השליטה . שנית , בסוף הסרט , כאשר משטרו של מוסוליני נופל , מנסה אכן הקונפורמיסט להסגיר את ח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד