פתח דבר

מאת נסים דיין פרופ ' ירון זליכה מוכר בציבור כאחד הכלכלנים החשובים בישראל , שהתמנה בגיל צעיר מאוד לחשב הכללי של משרד האוצר . הספר שלפנינו מפנה זרקור אל פן פחות ידוע באישיותו של זליכה : איש אשכולות ספוג בתרבות ובידע , ובקיא בהיסטוריה של הקולנוע . מהמבוא שכתב לספר עולה שהמאמרים המתפרסמים כאן נכתבו בעקבות הרצאות שנשא בפני סטודנטים , שאינם בהכרח תלמידי קולנוע . זליכה פורש לפני הקורא פנורמה רחבה של סרטים ויוצרים שונים , רובם מהפנתיאון העולמי של הקולנוע . למראית עין נדמה שסדר המאמרים המתפרסמים בספר הוא מקרי או שרירותי . אבל עיון מעמיק יותר מעיד שלזליכה השקפת עולם בהירה ומנומקת , אותה הוא מביא לידי ביטוי באמצעות הסרטים שבחר לכתוב עליהם ובסדר שקבע להם בספר . ירון זליכה הוא חובב קולנוע מושבע . את הסרטים שבחר הוא סוקר ומנתח בהקשר של אמנויות אחרות , כמו ספרות , שירה , תיאטרון , אמנות פלסטית וגם מול דיסציפלינות אחרות , כמו פילוסופיה , פיזיקה , פסיכולוגיה , מרקסיזם , פאשיזם , ומקורות עבריים , כמו התנ "ך והתלמוד - כשמעל כל אלה מרחפת רוחו הסוערת של הכותב , שהוא כלכלן בעל עמדה חברתית ברורה , לוחם בשחית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד