ארבע-מאות המלקות וסרטים אחרים

ירון זליכה ירון זליכה ארבע - מאות המלקות וסרטים אחרים ירון זליכה ארבע - מאות המלקות וסרטים אחרים על מנהיגות , ערכים , אתיקה ואסתטיקה בקולנוע של המאה העשרים הוצאת הקיבוץ המאוחד Yaron Zelekha The Four - Hundrad Blows and Other Movies  אל הספר
הקיבוץ המאוחד