פרק ז השגת המלאכים

א . מבוא מעמד תורת המלאכים ידע עליה וגם ירידה . שיאו , ככל הנראה במאה השלוש עשרה והארבע עשרה , ומאז ירד קרנו . נהוג לייחס את הדיון המוגבר בתקופה זו במלאכים להשפעתה של התפיסה הניאופלוטונית , על פיה העולם מסודר בסדר היררכי , המתבקש מן ההאצלה האלוהית כאשר המלאכים ממצעים בין האל ובין האדם . ההשפעה הניאופלוטונית חרגה מגבולות אסכולה זו והיא נודעה גם על האסכולה האריסטוטלית בגרסתה הימי ביניימית , על פיה למלאכים מעמד בתוך עולם היררכי בסדר של סיבה ומסובב , כאשר המלאכים נפעלים כתוצאה מן הסדר האלוהי , ומפעילים את הישויות הנמוכות יותר וביניהם את האדם . אולם ההשפעה לא הייתה ניאופלוטונית בלבד . עיון במחשבת חז " ל כבר מצביע על הצבת המלאכים באמצעה של מערכת היררכית ורקורסיבית . האל עצמו נתפס כמי שאיננו ניתן להשגה , המוצב מעל מדרג של ישויות שאף הן אינן מושגות ובהתאמה למדרש הפסוק : " כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם " ( קהלת ה : ז ) . תפיסת האלוה עצמה מניחה את המדרג ההיררכי . משכן האל , הרקיע , בנוי באופן היררכי כאשר כל רקיע גבוה מחברו , ואף מעל העליון ביותר עומד רקיע נוסף ושם כבר אין רשות לדבר - מקום האל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד