פרק ב: על הכבוד

א . המושג כבוד השם כאל המתגלה המושג כבוד השם , הוא מושג שמציין במקרא את האל המתגלה . הכבוד כהתגלמות של האל המדומיין בניגוד לבורא כציון לאל עצמו , הוא תיאור שרווח בימי הביניים , אולם מושג זה קדום וראשיתו עוד מתחילת האלף הראשון . פילון למשל , דן במושג הכבוד , ומסביר את המילים כבוד ה ' שבפסוק " וישכן כבוד ה ' על הר סיני " ( שמות כד : טז ) : הנוכחות האלוהית שדרכה מתגלה האל בעולם , או שזהו האופן הסובייקטיבי שבאמצעותו תופס השכל האנושי את האל . במאה השנייה מזכיר יוסטינוס , אחד מאבות הכנסייה , עמדה התופסת את הכבוד ככוח אלוהי , עמדה שהוא כנוצרי מציב את עצמו כנגדה . עמדה זו תופסת את הכבוד ככוח שאינו נפרד מן האל אף כי הוא " קופץ ממנו לזמן מוגבל ומהווה את ההופעות המדוברות וכעבור אותו הזמן חוזר אליו " . שלמה פינס סבור שהעמדה שמתאר יוסטינוס היא עמדה יהודית קדומה שהמשיכה לרווח במסורת היהודית . לדבריו אמנם במהלך ימי הביניים בתקופת הגאונים ואחריהם נתפס הכבוד כישות נפרדת שנבראה כדי לייצג את . 1 ראה משה ויינפלד , " האל הבורא בבראשית א ובנבואת ישעיהו השני " , תרביץ לז ( תשכ " ח ) , עמ ' . 132 - 105 לדבריו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד