תודות

כל ספר , הורתו קודמת הרבה את לידתו . הורתו של ספר זה בשיעור אגדה אשר החילותי בהוראתו בשנת תשמ " ז בישיבת ר ' יצחק יחיאל . חלק מן הרעיונות שהובעו בספר החלו כבר אז , עוד טרם שידעתי לקשור אותם לתורת חסידי אשכנז . אני מודה לתלמידי יותר מכולם , ובפרט ליובל מלמד , לברוך קונשטט , לאלי חממי , לבצלאל מייזל ולנפתלי בן אליהו . במהלך כתיבת הספר שוחחתי עם כמה מחברי ועמיתי על נושאיו ושאבתי מהם עצה ותושיה . תודתי מסורה לכולם ובמיוחד לשמחה גולדין , כריסטוף שמידט , יהושע ויינשטיין , חנה השקס , שועי רז , אסתי אייזנמן וצחי וייס . כן אודה לאכסניה בה כתבתי את ספרי , המרכז האקדמי שלם בעבר ובהווה , לנשיאו ד " ר דניאל פוליסר ולסגן הנשיא , ד " ר דניאל גורדיס על התמיכה והעידוד לכתיבת הספר . לקראת סיום כתיבת הספר מת עלי אבי מורי , הרב זאב חיים ליפשיץ ז " ל בכ ' בתשרי תשע " ג . אבי שרוב תורתי הימנו , ובזכות הוראתו והדרכתו הגעתי לכל התובנות של ספרי . אחרונה חביבה היא אמי היקרה , הרבנית חוה לאה ליפשיץ , שאומץ ליבה מסירותה ויראתה הם שמעניקים לי את ההשראה לכל פועלי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד