הגדודאי דב יוסף ליד הכותל ובדף הביוגרפיה בבית הגדודים Dov Yosef next to the Western Wall and in his biography at the Beit Hagdudim Museum