נשים מוסלמיות מוכרות מזכרות לחיילים אוסטרלים (<AWMPR019I4 (Muslim women selling souvenirs to Australian soldiers (AWM PR01914