הקבוצה בסיור במצודה (מגדל דוד), שם הבטיח אלנבי שיוויון זכויות לכל התושבים ושמירת המקומות הקדושים. משמאל, הכניסה לקישלהOn the steps of David's Citadel, where Allenby received the surrender of Jerusalem. On left: entrance to the Kishle compound