סיור בבית החולים שערי צדק הישן (היום רשות השידור), בהדרכת ערן תירוש Eran Tearosh guiding visit at entrance to former Sha'are Zedek Hospital (now Broadcasting Authority House)